Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 125:

- Tổng hợp công tác quy tập, tìm kiếm HCLS đầu mùa khô năm 2019 - 2020.

- Bao giờ HCLS Phạm Văn Thân mới được trở về quê hương?

- Đón liệt sĩ Lê Lương Tuấn về quê hương xứ Đông.