Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 127:

- Đội chuyên trách K90: Tìm thấy 9 HCLS ở Campuchia.

- Đội quy tập 589, Quảng Bình: Tìm thấy 1 HCLS quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang.

- Đội quy tập mộ liệt sĩ QK 2 tìm thấy 03 HCLS có tên ở Lào.

- Hành trình trở về của HCLS Đỗ Văn Mẫn.