Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 131:

- Anh về giữa mùa hoa Ban nở.

- Xuân đoàn viên của gia đình Trung úy Sùng A Hờ.

- Những người mang mùa Xuân về với thân nhân gia đình liệt sĩ.