Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 128:

-  Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4: Kiểm tra các đội quy tập thực hiện nhiệm vụ tại Lào.

- Vượt khó để tìm và đưa các hài cốt liệt sĩ trở về Việt Nam.

- Đội chuyên trách K72 tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia.

- Ngày trở về quê hương đất tổ.