Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 130:

- Mùa xuân này của mẹ và nhiều gia đình liệt sĩ có chung niềm vui như thế.

- Mùa xuân ấm áp của mẹ Lê Thị Thu.

- Những chiến sĩ làm nhiệm vụ đặc biệt.