Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 129:

- Tấm lòng của Bí thư Tỉnh ủy Kong Kẹo.

- Thông tin về nơi hi sinh của 53 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 33 hi sinh 1969 tại Bà Rịa - Long Khánh (cũ).

- Toại nguyện mong chờ của mẹ Sinh.

- Tìm vị trí an táng liệt sĩ Nguyễn Đức Trâm.