Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 132:

- Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao trả kết quả giám định đúng ADN cho thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Phi Nhân. 

- Tìm thân nhân liệt sĩ có tên là Văn Sĩ ở Hà Tây, thân nhân của liệt sĩ có tên Xiển hoặc Ích, quê ở Hà Tĩnh.

- Kinh nghiệm vận động lực lượng quân Polpot cung cấp thông tin về nơi an táng HCLS quân tình nguyện Việt Nam hi sinh ở Campuchia của Đội K71. 

- Ngày trở về của hài cốt liệt sĩ Đào Xuân Vinh. 

- Tim thông tin liệt sĩ Lê Huy Hậu và Lê Văn Ba.