Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 tiếp tục phiên thảo luận toàn thể tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò của lực lượng quân đội trong phòng chống dịch Covid-19 và đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư các dự án đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh và hỗ trợ gia đình chính sách, người có công.