Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.