Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, trong những ngày qua, Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức bay huấn luyện trên biển, trong đó tập trung chú trọng nội dung thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển.