Tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Cải cách hành chính Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.