Vào những ngày này, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc liên tục tăng nhanh, nhiệt độ ngoài trời, nhiều nơi lên đến gần 40 độ C. Các đơn vị trong toàn quân, đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng chống say nắng, say nóng hiệu quả cho bộ đội như: thay đổi khung huấn luyện, duy trì tổ quân y và hướng dẫn cho bộ đội tự biết cách phòng chống say nắng, say nóng. Ghi nhận của Phóng viên Thời sự Truyền hình Quốc phòng Việt Nam về công tác phòng chống say nắng, say nóng cho bộ đội tại một số đơn vị thuộc Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2.