Sư đoàn 2, Quân khu 5 đóng quân phân tán trên địa bàn Tây Nguyên, nơi có địa bàn hiểm trở, nhiệm vụ huấn luyện tác chiến ở mỗi đơn vị trực thuộc lại có sự khác biệt nhất định…. Vì vậy, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội của đơn vị mang nhiều nét đặc thù riêng. Những năm qua, đơn vị đã mạnh dạn triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ tiếp thu, tích cực, tham gia sôi nổi các hoạt động học tập và huấn luyện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Nổi bật trong đó là mô hình câu lạc bộ quân nhân tại Trung đoàn 1.