Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 đã được phát động rộng rãi trên toàn quốc từ đầu tháng 6 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh. Không chỉ là việc cung cấp cho các em những dịch vụ hỗ trợ và can thiệp khi xảy ra việc vi phạm pháp luật, mà còn là việc phòng ngừa khả năng trẻ em vi phạm pháp luật hoặc khả năng các em trở thành nạn nhân của các hành vi vi phạm pháp luật. Trong lúc cả xã hội đang nỗ lực để trẻ em được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo dục, bồi đắp nhân cách cho trẻ, thì một số cá nhân và tổ chức tự nhận mình là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đã lợi dụng trẻ em, hình ảnh trẻ để hiện thực hóa âm mưu diễn biến hòa bình.