Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những bước phát triển vững chắc và mạnh mẽ của thể loại Phim Tài liệu trên Kênh Truyền hình QPVN.