Kính mời quý khán và các đồng chí cùng tìm hiểu về 75 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Quân y, Quân đội nhân dân Việt Nam.