Mời quý khán giả và các đồng chí cùng đồng hành với những nhân vật trải nghiệm trên hành trình về với mảnh đất xứ Thanh của người anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi và vương triều Hậu Lê.