Mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại chặng đường 62 năm Phát thanh QĐND, 46 năm Truyền hình QĐ và 10 năm thành lập kênh Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.