Trong Phim tài liệu phát sóng ngày 05/5, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng quân đội.