"Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa, vui gì hơn làm người lính đi đầu...", ở đâu có khó khăn, ở đó có những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong dòng chảy chung đó, suốt 30 năm qua, với tinh thần tiên phong là người lính, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng cùng tinh thần chủ động, sáng tạo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của quân đội.