Phim tài liệu: "Sư đoàn 316 - 70 năm một chặng đường".