Tháng 4/2021, khi cả thế giới đang kỷ niệm ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn và hỗ trợ hành động bom mìn. Ở Việt Nam, vẫn phát hiện nhiều quả bom còn xót lại sau chiến tranh. Tính riêng trong năm 2020, thế giới vẫn ghi nhận 7.000 người tử vong và bị thương do bom mìn, gần 1/3 trong số đó là các em nhỏ. Bài học bom mìn của Việt Nam là bài học được rút ra bởi nỗ lực và sự hy sinh của biết bao con người. Đó là những kinh nghiệm quý báu cho thế giới vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và xung đột.