Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chân dung Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - người lính tham gia 2 cuộc kháng chiến bảo vệ dân tộc.