Tân Trào những ngày đầu mùa Thu, hoa nở dọc dòng Phó Đáy. Nơi này in dấu chân Bác đã đi qua. Cả một vùng quê cách mạng rộng lớn, gợi nhớ về những năm tháng dài kháng chiến gian khổ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cuộc sống nơi đây giờ đã thay da đổi thịt, sức vóc làng quê bừng thức dưới dân núi Hồng. Song lòng người nơi chiến khu cách mạng vẫn thủy chung, son sất với Đảng, với Bác Hồ.