Hiện nay, khí tài quan sát ứng dụng công nghệ trộn ảnh, khí tài trộn ảnh Fusion Device đang là xu hướng của các khí tài quang học trên thế giới, được quân đội các nước tiên tiến như Mỹ, Nga, Anh, Pháp nghiên cứu phát triển và trang bị. Đối với nước ta, lĩnh vực trộn ảnh còn rất mới và chưa có các khí tài trộn ảnh được ứng dụng, đây chính là lý do để nhóm nghiên cứu trẻ thuộc Viện Vật lý Kỹ thuật nghiên cứu chế thử và đã thành công. Đề tài đạt giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 21.