Mục tiêu phấn đấu của Học viện Kỹ thuật Quân sự đến năm 2030 là trở thành trường đại học nghiên cứu nằm trong top đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, có những lĩnh vực tương đương với các trường đại học lớn trong khu vực và quốc tế, nằm trong Top 700 các trường đại học tiên tiến hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, một trong những chiến lược trong công tác giáo dục đào tạo của trường là quá trình học - tự học của học viên luôn gắn liền với quá trình thực nghiệm và nghiên cứu khoa học. Vào thời điểm này cũng là mùa sáng tạo trẻ của các học viên và giảng viên trẻ.