An toàn tuyệt đối cho môi trường và con người, tiết kiệm tái chế các bộ phận từ đạn dược, có thể xử lý ở nhiều địa hình khác nhau và phát triển ở quy mô công nghiệp là những tiêu chung cho xử lý bom đạn sót lại sau chiến tranh. Nhìn từ góc độ này, những thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ đặc biệt này tại Việt Nam hiện nay chưa có nhiều. Phần lớn các trang thiết bị chúng ta đang có phải nhập ngoại, do vậy, với sự chủ động vào cuộc của các đơn vị toàn binh chủng trong nghiên cứu cải tiến và chế tạo mới các thiết bị phục vụ cho việc xử lý bom đạn đã thực sự đem lại ý nghĩa lớn.