Một loại vũ khí hấp dẫn bởi khả năng gây bất ngờ và gần như ngay lập tức với tốc độ ánh sáng nhằm tấn công kẻ thù. Chúng được coi là vũ khí của tương lai và giờ đây tương lai đã trở thành hiện thực khi nhiều quốc gia trên thế giới tích cực cung cấp công nghệ này cho quân đội, đó là vũ khí Laser.