Trong chương trình Tạp chí khoa học Quân sự mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những dấu ấn, thành tựu Khoa học quân sự nước nhà trong việc đảm bảo các hoạt động của quân đội và góp phần tích cực trong phòng chống đại dịch, thiên tai, bão lũ.