Chế tạo bằng các công nghệ tự động hóa tiên tiến, sử dụng công nghệ tích hợp và truyền số liệu kết nối IoT, chế tạo thành công tay máy 6 bậc tự do... , toàn bộ các kỹ thuật hiện đại này đều được nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học Môi trường Quân sự làm chủ từ khâu thiết kế cho đến chế tạo. Với những thành tựu bước đầu đạt được trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot RBH-18 đã thể hiện tư duy nhạy bén và khả năng làm chủ khoa học công nghệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Viện, đồng thời là tiền đề để Viện Hóa học Môi trường Quân sự tiếp tục tiến những bước xa hơn trong quá trình làm chủ công nghệ chế tạo robot nói riêng, hiện đại hóa vũ khí, trang bị cho quân đội, đặc biệt là trang bị cho các lực lượng hóa học làm nhiệm vụ nguy hiểm nói chung.