Trong phần 1 của chuyên đề Giữ vững "Cánh chim đầu đàn", mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu thiết bị kiểm tra các khối tạo giả trên máy bay Su-30MK2.