Cao Bằng, Lạng Sơn và đường số 4, 70 năm trước từng là chiến trường chính của chiến dịch Biên giới Thu đông 1950. Đây là chiến dịch đầu tiên của bộ đội ta, chủ động tấn công làm thay đổi cục diện chiến trường, bắt đầu chủ động dành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ. Đây cũng là chiến dịch đánh dấu sự kiện lịch sử đặc biệt mang tính biểu tượng. Bác Hồ không chỉ là Tư lệnh tối cao của chiến dịch, đồng thời cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến, góp phần đưa chiến dịch toàn thắng.