Phát triển công nghiệp quốc phòng là yêu cầu cấp thiết để thực hiện mục tiêu tiến thẳng lên hiện đại của quân đội ta. Quân đội hiện đại tất yếu phải có vũ khí, trang thiết bị hiện đại, và phải làm chủ được công nghệ chế tạo vũ khí. Chương trình Tạp chí KHQS tuần này xin gửi tới quý khán giả và các đồng chí một số công trình nghiên cứu, đề tài khoa học của các cán bộ, kỹ sư trẻ tại các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị nghiên cứu trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.