Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tìm hiểu về công tác chuẩn bị của Đội tuyển chó nghiệp vụ " Những người bạn trung thành" cho Army Games 2021.