10 năm Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, nhiều chương trình ấn tượng, những nỗ lực âm thầm, bền bỉ của các phóng viên, biên tập viên, người lao động, góp phần xây dựng nền báo chí quân đội vững mạnh, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.