Là một trong những đơn vị tham gia tích cực và có chất lượng ổn định của giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự trong 5 năm vừa qua đã gửi 93 đề tài nhiệm vụ tham dự hội thi, trong đó, tỉ lệ đạt giải chiếm 63%, có 18 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba và 17 giải khuyến khích. Để đạt được kết quả này, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự đã thực hiện một loạt các giải pháp hiệu quả.