Ở làng Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên,thành phố Hà Nội có một ngôi bảo tàng đặc biệt, đây là Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Từ khi thành lập đến nay, bảo tàng đã trở thành điểm đến của nhiều đoàn khách tham quan, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, các đồng chí lão thành cách mạng và thân nhân các liệt sĩ. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỉ vật, hiện vật của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày mà còn là nơi tái hiện lại lịch sử dân tộc, nơi giáo dục cho lớp trẻ về lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống dân tộc mà không sách vở nào có thể thay thế được, để truyền lửa cho các thế hệ mai sau hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống anh hùng của dân tộc.