Thế giới số - Số 31 có những nội dung chính sau đây:

- Máy bay không người lái có thể bay liên tục 1 năm.

- Bàn phím bỏ túi.

- Robot sinh thiết tạo ra cách mạng trong sàng lọc ung thư.

- Drone không gian có thể làm sống lại những vệ tinh cũ.