Những nội dung chính đáng chú ý trong chương trình Thế giới số - Số 22:

- Thiết bị điều khiển máy bay giấy.

- Apple lại bị kiện vi phạm bằng sáng chế.

- Mỹ xếp đầu về công nghệ Ai trên thế giới.

- "Thế giới bên kia" của điện thoại.