Một số nội dung chính đáng chú ý trong chương trình Thế giới số - Số 20:

- Cầu thủ bóng chày sử dụng dữ liệu để nâng cao trình độ. 

- Amazon sắp cho thử quần áo ảo lên người khi chọn mua.

- Tìm ra cách tái chế nhựa vô hạn lần.