Những thông tin nổi bật có trong chương trình Thế giới số - Số 27:

- Điều hòa không khí cho mũ bảo hiểm.

- Bàn rửa tay lưu động ở các trại tị nạn.

- Đỉnh Everest trở thành bãi rác cao nhất thế giới.