Một số thông tin công nghệ mới và đặc sắc sẽ có trong chương trình Thế giới số số 24:

- Loại trừ ung thư vú bằng liệu pháp miễn dịch.

- IN 3D - Hy vọng mới cho hàng triệu người đang chờ cấy ghép giác mạc.

- Robot có thể gập cánh khi bay qua không gian hẹp.