Những nội dung chính đáng chú ý trong chương trình Thế giới số - Số 26:

- Người đầu tiên dùng trí não điều khiển cánh tay robot.

- Robot chim ưng giải quyết vấn đề chim ở sân bay.

- Mỹ vượt Trung Quốc sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới.