Chương trình Thế giới số - Số 29 có những nội dung chính sau đây:

- Sản phẩm in 3D có thể bò, cuộn và nhảy.

- Xe máy tự lái.

- Mỹ và ZTE ký thỏa thuận gỡ bỏ cấm vận.

- Apple cần bao nhiêu kim loại để tạo nên một chiếc iPhone?