Một số thông tin công nghệ mới và đặc sắc sẽ có trong chương trình Thế giới số - Số 28:

- Thử nghiệm máy bay điện ở Na Uy.

- Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%.

- Robot có trí thông minh nhân tạo hỗ trợ các phi hành gia.