Thế giới số - Số 30 có những nội dung chính sau đây:

- Apple Watch 2 cải thiện hiệu năng và thời lượng Pin.

- Bộ Tài chính yêu cầu quản lý chặt chẽ ô tô nhập khẩu, chống thất thu ngân sách.

- Ứng dụng Preview của Macos cho phép chỉnh sửa ảnh.