Giữa đại dịch Covid-19, giấc mơ khám chữa bệnh từ xa ở Việt Nam đã trở thành hiện thực. Việc đưa vào triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telehealth đã giúp kết nối các bệnh viện tuyến cơ sở với các bệnh viện tuyến trên, xóa nhòa ranh giới trong công tác điều trị, khám chữa bệnh để tạo ra những chuyển biến căn bản đối với hệ thống y tế nước nhà trước sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.