Rubik Cuộc sống ngày 20/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Cô giáo đặc biệt của con em y bác sĩ tuyến đầu.

- Miệt mài gieo chữ nơi vùng cao.

- Thầy giáo như mẹ hiền.