Rubik Cuộc sống ngày 09/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Cần nhanh chóng củng cố tuyến y tế cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

- Gặp gỡ "Giai nhân của màn ảnh Việt" DV Quách Thu Phương.

- Vũ điệu đầy màu sắc của khinh khí cầu.