Rubik Cuộc sống ngày 06/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội: Sẵn sàng cho chiến dịch tiêm phòng Covid-19 cho trẻ 12 -17 tuổi.

- Gặp gỡ chàng phụ hồ chọn mưu sinh để nuôi dưỡng đam mê.

- Tiếng Việt lần đầu được dạy tại 2 Đại học danh tiếng ở Mỹ.